logo
e-mail
SiteHeart
7 1995$... 179... AI 230$ .../ 7 249... 11 727$...     .

 
 

. 27.12 11


Mnana Beach Bungalows 3* BB 
1148 $ 

Union Beach 3* BB 1191 $

Baraka Beach Bungalows BB 1191 $

African Sun Sand Sea Beach Resort & Spa 3* BB 1218 $

Langi Langi Zanzibar 3* BB 1404 $

Zanzibar Bahari Villas 4* BB 1393 $

Zawadi Beach Villas 4* BB 1546 $

Paradise Beach Resort 4* BB 1722 $

Spice Island 4* BB 1787 $

Mashariki Palace 5* BB 1853 $

Kiwengwa Beach Resort 5* B 1984 $

Zanzibar Queen Hotel 5* B 2121 $

 
 20.07.2018


1 USD 26.72 .
1 EUR 31.2 .


 
      2012,   ""              ProSite            adm